หลักสูตรอบรม

ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับหลักสูตรอบรมของมูลนิธิสัมมาอาชีวะ
ได้ที่หน้า "หลักสูตรอบรม" หน้านี้ครับ

 

หลักสูตร: หลักการและการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย

หลักสูตร: หลักการและการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย
(Course: Principles and Practices in Occupational Health)
เป็นหลักสูตรที่สอนความรู้พื้นฐานทางด้านอาชีวอนามัยและวิธีการนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
เหมาะสำหรับทั้งผู้ที่เริ่มต้นเรียนรู้วิชาอาชีวอนามัยและผู้มีประสบการณ์ที่ต้องการทบทวนความรู้
หลักสูตรนี้เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับอบรมจากหลากหลายวิชาชีพมาทำความรู้จักและเป็นเครือข่ายกัน
ระยะเวลาฝึกอบรม 60 ชั่วโมง (จันทร์ - ศุกร์ เป็นเวลา 2 สัปดาห์ เวลา 9.00 - 16.00 น.)

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 - 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
รายละเอียดการอบรม คลิกที่นี่ รายชื่อผู้ผ่านการอบรม คลิกที่นี่

งานประชุมวิชาการมูลนิธิสัมมาอาชีวะ

พ.ศ. 2558 ชื่องานประชุม "เครือข่ายสถานประกอบการ จังหวัดสมุทรปราการ"
จัดเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานการนิคมอุตสาหกรรม บางปู
ดาวน์โหลดกำหนดการ คลิกที่นี่
จัดเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ดาวน์โหลดกำหนดการ คลิกที่นี่

พ.ศ. 2556 ชื่องานประชุม "โรคจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมน่ารู้"
จัดเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ณ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา
ดาวน์โหลดกำหนดการ คลิกที่นี่

พ.ศ. 2555 ชื่องานประชุม "พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1 จังหวัดระยอง"
จัดเมื่อวันที่ 19 - 20 เมษายน พ.ศ. 2555 ณ ห้องศรีสุวรรณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
ดาวน์โหลดกำหนดการ คลิกที่นี่

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ พ.ศ. 2554 ไม่สงวนลิขสิทธิ์