ฝั่งฟาง

หนังสือเผยแพร่โดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ

ชื่อหนังสือ: ฝั่งฟาง

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลด

ชื่อหนังสือ

ฝั่งฟาง

เรียบเรียงโดย

วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์

วันที่เผยแพร่

8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

จำนวนหน้า

37 หน้า

เกี่ยวกับเนื้อหา

หนังสือนี้เป็นหนังสือรวบรวมบทกลอน ที่ผมทยอยแต่งขึ้นในช่วงที่มีเวลาว่าง ในฐานะนักกลอนสมัครเล่นคนหนึ่ง บทกลอนเหล่านี้แต่งออกมาตามความคิดความสนุกของผมเองเป็นหลัก

เนื้อหากลอนส่วนใหญ่พูดถึงเรื่องธรรมะ การทำความดี การละความชั่ว ที่พูดถึงเรื่องเหล่านี้ไม่ได้แปลว่าผมนั้นเป็นคนดีอะไร แต่เป็นการสอนใจตนเองเสียมากกว่า และถ้ามันจะถูกใจใครคนอื่นอีกได้บ้างก็จะเป็นเรื่องดีอย่างยิ่ง