หน้าแรก .. เกี่ยวกับเรา .. กิจกรรมมูลนิธิ .. หนังสือแจกฟรี .. ThaiTox .. ของดีแบ่งปัน .. ติดต่อเรา
ธรรมประดับใจ .. เกมน่าเล่น .. บทความวิชาการ .. Occupational Medicine E-Learning .. ของที่ระลึกมูลนิธิ
 

 

*** ประชาสัมพันธ์ ***
ขอเชิญท่านผู้สนใจร่วมงานประชุมวิชาการมูลนิธิสัมมาอาชีวะ ครั้งที่ 3
"เครือข่ายสถานประกอบการ จังหวัดสมุทรปราการ"
จัดโดย คลินิกโรคจากการทำงาน โรงพยาบาลสมุทรปราการ
ร่วมกับ มูลนิธิสัมมาอาชีวะ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู และสถาบันราชประชาสมาสัย
จัด 2 ครั้ง ในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานการนิคมอุตสาหกรรม บางปู
ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ คลิกที่นี่ และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่
และวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ คลิกที่นี่ และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

(5 พฤศจิกายน 2558)

ขอเชิญดาวน์โหลดหนังสือธรรมะของหลวงปู่หล้า เขมปตฺโต เล่มใหม่
"ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม" ได้ที่หน้า "หนังสือแจกฟรี" ครับ

(23 ตุลาคม 2558)

ขอเชิญดาวน์โหลดหนังสือแนวทางเล่มใหม่
"แนวทางการตรวจและแปลผลสมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย พ.ศ. 2558"
จัดทำโดยสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย และ รพ.นพรัตนราชธานี
ได้ที่หน้า "หนังสือแจกฟรี" ครับ

(3 สิงหาคม 2558)

*** ประชาสัมพันธ์ ***
ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานประชุมวิชาการ "อาชีวเวชศาสตร์และพิษวิทยา ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2558"
จัดโดย กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ระยอง
ในหัวข้อ "การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับอันตรายจากพิษสารเคมีและปัญหาการยศาสตร์"
ในวันที่ 3 - 4 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ ห้องสร้อยสุวรรณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
ดาวน์โหลดโปสเตอร์การประชุม คลิกที่นี่
ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมและกำหนดการ คลิกที่นี่

(29 กรกฎาคม 2558)

สไลด์บรรยายวิชาการใหม่ เรื่อง "หลักการพื้นฐานด้านการยศาสตร์"
ดาวน์โหลดได้ที่หน้า "ของดีแบ่งปัน" ครับ

(17 มีนาคม 2558)

มีสไลด์บรรยายวิชาการใหม่ เรื่อง "หลักการเดินสำรวจโรงงาน"
ดาวน์โหลดได้ที่หน้า "ของดีแบ่งปัน" ครับ

(9 มีนาคม 2558)

ขอเชิญดาวน์โหลด "รายงานการประชุมเพื่อจัดทำแนวทาง
การตรวจและแปลผลสมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย พ.ศ. 2558"
โดย สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
ได้ที่หน้า "ของดีแบ่งปัน" ครับ

(28 มกราคม 2558)

ต้อนรับปีใหม่ ด้วยความสุขสันต์
ขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตอย่างมีสติ ด้วยจิตใจที่แน่วแน่ และมีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์
ปี พ.ศ. 2558 นี้ มูลนิธิสัมมาอาชีวะยังคงมุ่งเน้นการพัฒนางานอาชีวเวชศาสตร์
โดยการสนับสนุนการจัดทำ Clinical Practice Guideline ด้านอาชีวเวชศาสตร์อยู่เช่นเดิมครับ

(3 มกราคม 2558)

ส่งท้ายปีเก่า
มูลนิธิสัมมาอาชีวะขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันพักผ่อนกับครอบครัว
เพื่อเติมพลังการทำงานในปีต่อไป
ท่านใดที่เดินทางกลับบ้าน ก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะครับ

(26 ธันวาคม 2557)

ขอเชิญดาวน์โหลดหนังสือแนวทางเล่มใหม่
"แนวทางการตรวจและแปลผลสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมตรีย์ในงานอาชีวอนามัย พ.ศ. 2557"
จัดทำโดยสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย และ รพ.นพรัตนราชธานี
ได้ที่หน้า "หนังสือแจกฟรี" ครับ

(3 พฤศจิกายน 2557)

ขอเชิญดาวน์โหลดแผ่นงาน MS Excel 2007
สำหรับช่วยคำนวณผลการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมตรีย์ในงานอาชีวอนามัย
ได้ที่หน้า "ของดีแบ่งปัน" ครับ

(23 กันยายน 2557)

สไลด์การบรรยายเรื่อง Biological Markers (2014)
สามารถดาวน์โหลดได้แล้ว ที่หน้า "ของดีแบ่งปัน" ครับ

(7 กรกฎาคม 2557)

ขณะนี้หนังสือ "เวชปฏิบัติด้านอาชีวเวชศาสตร์ ฉบับจัดทำ พ.ศ. 2556"
จัดทำเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ขอเชิญดาวน์โหลดได้ที่หน้า "หนังสือแจกฟรี" ครับ

(18 มิถุนายน 2557)

ขอเชิญดาวน์โหลดหนังสือใหม่
"แนวทางการตรวจสุขภาพคนทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2557"
จัดทำโดยสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
ที่หน้า "หนังสือแจกฟรี" ครับ

(10 พฤษภาคม 2557)

มีสไลด์บรรยายวิชาการใหม่ เกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ
ที่หน้า "ของดีแบ่งปัน" ครับ

(30 เมษายน 2557)

ขอเชิญดาวน์โหลดรายงานการประชุม
เพื่อหาแนวทางร่วมในการตรวจสุขภาพคนทำงานในที่อับอากาศ ครั้งที่ 1 และ 2
โดยสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ รพ.ระยอง
ได้ที่หน้า "ของดีแบ่งปัน" ครับ

(13 มีนาคม 2557)

"หนังสือเวชปฏิบัติด้านอาชีวเวชศาสตร์ ฉบับจัดทำ พ.ศ. 2556"
กำลังดำเนินการจัดทำต่อไปนะครับ แม้จะช้าไปสักหน่อยแต่ยังคงตั้งใจทำไม่เปลี่ยนแปลง
ดูฉบับร่างได้ที่หน้า "หนังสือแจกฟรี" ครับ

(17 กุมภาพันธ์ 2557)

มีสไลด์บรรยายใหม่ที่น่าสนใจเรื่อง
ความผิดปกติที่พบบ่อยจากการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมตรีย์
ดูได้ที่หน้า "ของดีแบ่งปัน" ครับ

(5 กุมภาพันธ์ 2557)

สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2557
ปีงูผ่านพ้นไป ปีม้าใหม่ผ่านเข้ามา
ผันเปลี่ยนแต่วันเวลา แต่ปณิธานของมูลนิธิสัมมาอาชีวะยังคงเดิม
มุ่งมั่นพัฒนางานอาชีวเวชศาสตร์ อย่างสร้างสรรค์ ฟรี และไม่สงวนลิขสิทธิ์
ปีใหม่นี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆ นะครับ

(1 มกราคม 2557)

ช่วงนี้เป็นช่วงส่งท้ายปีเก่า พ.ศ. 2556 นะครับ
หลายๆ ท่านคงจะเริ่มมีงานลดน้อยลง และใกล้จะได้พักผ่อนในช่วงเทศกาลปีใหม่แล้ว
ท่านใดที่ทำงานในองค์กรหรือบริษัทก็เป็นช่วงใกล้โบนัสออก อิ่มเอมใจกันทั่วหน้า
ท่านใดไปเที่ยวหรือกลับบ้านก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะครับ
ตอนนี้หนังสือ "เวชปฏิบัติด้านอาชีวเวชศาสตร์ ฉบับจัดทำ พ.ศ. 2556"
กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการจัดทำคืบหน้าไปได้บางส่วนแล้ว
ท่านสามารถดูตัวอย่างหนังสือเล่มนี้ ได้ที่หน้า "หนังสือแจกฟรี" ครับ

(27 ธันวาคม 2556)

ขอเชิญดาวน์โหลด รายงานการประชุมของคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลอาชีวอนามัย
เพื่อหาแนวทางร่วมในการตรวจสุขภาพคนทำงานในที่อับอากาศ
ซึ่งได้ทำการประชุมไปเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา ณ โรงพยาบาลระยอง
ดูรายงานการประชุมฉบับเต็มได้ที่หน้า "ของดีแบ่งปัน" ครับ

(25 พฤศจิกายน 2556)

เดือนนี้มีหนังสือใหม่ 2 เล่มครับ คลิกดูได้ที่หน้า "หนังสือแจกฟรี"
ชื่อเรื่อง "คู่มือการประเมินความเสี่ยงจากการทำงานกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย"
และ "คู่มือการประเมินความเสี่ยงจากการทำงานกลุ่มผู้ประกอบอาชีพผลิตน้ำยางพารา"
เป็นคู่มือทางอาชีวอนามัยง่ายๆ สำหรับการดูแลสุขภาพในคนทำงาน 2 กลุ่มนี้ครับ

(18 พฤศจิกายน 2556)

วีดีโอบันทึกการบรรยายในงานประชุมวิชาการมูลนิธิสัมมาอาชีวะ ครั้งที่ 2
ในหัวข้อ "โรคจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมน่ารู้"
มีให้รับชมกันได้แล้วนะครับ ดูได้ที่หน้า "Occupational Medicine E-Learning"

(25 ตุลาคม 2556)

มูลนิธิสัมมาอาชีวะขอขอบพระคุณท่านผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน
ที่ทำให้การจัดงานประชุมวิชาการมูลนิธิสัมมาอาชีวะครั้งที่ 2 ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
ขอขอบพระคุณท่านวิทยากรและแขกผู้มาร่วมงานทุกท่าน
ที่มาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก แม้ว่าจะมีเหตุการณ์น้ำท่วมเกิดขึ้นในจังหวัดชลบุรี
ขอให้ทุกท่านมีความปลอดภัย เจริญทั้งในทางการงานและทางธรรมโดยทั่วกันครับ

(22 ตุลาคม 2556)

*** ขอเชิญทุกท่านร่วมงานประชุมวิชาการมูลนิธิสัมมาอาชีวะครั้งที่ 2 ***
ในหัวข้อ "โรคจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมน่ารู้"
จัดโดย รพ.สมิติเวช ศรีราชา ร่วมกับ มูลนิธิสัมมาอาชีวะ
ณ ห้องประชุม TRICC ชั้น 4 รพ.สมิติเวช ศรีราชา วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2556
ดาวน์โหลด โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ และ เอกสารลงทะเบียน ได้ที่นี่ครับ

(7 ตุลาคม 2556)

*** ขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการประจำปี ***
ของสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.) ครั้งที่ 19
ในหัวข้อ "Mega Project & Women Workers: New Challenges for HSE in the Next Decade"
ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร วันที่ 19 - 20 กันยายน พ.ศ. 2556
ดาวน์โหลดรายละเอียดการประชุม คลิกที่นี่ ครับ

(28 สิงหาคม 2556)

มูลนิธิสัมมาอาชีวะมีหนังสือธรรมะพิมพ์ใหม่ในช่วงเดือนนี้
เป็นหนังสือธรรมะของท่านหลวงปู่หล้า เขมปตฺโต แห่งวัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) จังหวัดมุกดาหาร
ในชุดหลวงปู่หล้า ตอบปัญหาธรรมะ มีจำนวน 3 เล่ม
สามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้า "หนังสือแจกฟรี" ได้เลยครับ

(7 สิงหาคม 2556)

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสำหรับพยาบาลวิชาชีพผู้สนใจ
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร "พยาบาลอาชีวอนามัย ระยะสั้น 60 ชั่วโมง รุ่นที่ 20"
ระหว่างวันที่ 8 - 11, 16 - 18, 23 - 25 สิงหาคม พ.ศ. 2556 (เรียนวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)
จัดโดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ผศ.ดร.ยุวดี ลีลัคนาวีระ (เบอร์โทร 081 - 5903787)
ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่ ครับ

(27 กรกฎาคม 2556)

มีวีดีโอบันทึกการบรรยายวิชาการเรื่อง "หลักการพื้นฐานทางด้านพิษวิทยา"
และ "มารู้จักกับการเฝ้าระวังทางสุขภาพ" มาใหม่
บรรยายโดย นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์ ดูได้ที่หน้า "E-Learning" ครับ

(20 มิถุนายน 2556)

แจกสไลด์บรรยายวิชาการและบทความเพิ่มเติมหลายเรื่อง
ดูได้ที่หน้าเว็บ "ของดีแบ่งปัน" และ "บทความวิชาการ" นะครับ

(10 มิถุนายน 2556)

โครงการ ThaiTox 3 เสร็จสิ้นลงแล้วครับ
ขอเชิญดาวน์โหลดหนังสือ "พิษวิทยาอาชีพ ฉบับจัดทำ 3"
ได้ที่หน้า "หนังสือแจกฟรี" ครับ

(3 พฤษภาคม 2556)

***** ขอเชิญนักวิชาการผู้สนใจ *****
ร่วมประชุมวิชาการสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
ประจำปี พ.ศ. 2556 หัวข้อ "อาชีวเวชศาสตร์ต่างวัย...ประสานใจพัฒนา"
ในวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
ณ ห้องประชุม ทิพวรรณ 1 โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี
ดาวน์โหลด หนังสือเชิญ และ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ เพื่อดูรายละเอียดการบรรยายได้ที่นี่
พิเศษ !!! ผู้ลงทะเบียนทุกท่าน รับหนังสือด้านอาชีวเวชศาสตร์แจกฟรีได้ที่หน้างาน !!!

(1 เมษายน 2556)

วีดีโอบันทึกการประชุมวิชาการเปิดศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ รพ.สมิติเวช ศรีราชา
ซึ่งจัดงานไปเมื่อวันที่ 24 - 25 มกราคม 2556 มีให้ดูได้แล้วนะครับ
มูลนิธิทำการเผยแพร่โดยได้รับอนุญาตจากทาง รพ.สมิติเวช ศรีราชา แล้ว
มีหัวข้อเรื่อง "มองไปข้างหน้า...งานอาชีวเวชศาสตร์ไทย" โดย ศ.ดร.นพ.พรชัย สิทธิศรัณย์กุล
"เนื่องจากการทำงาน" โดย นพ.จารุพงษ์ พรหมวิทักษ์
และ "ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์...มีความสำคัญอย่างไร" โดย นพ.อดุลย์ บัณฑุกุล
ดูวีดีโอได้ที่หน้า "Occupational Medicine E-Learning" ครับ

(8 มีนาคม 2556)

ตอนนี้โครงการ ThaiTox 3 กำลังดำเนินการอยู่นะครับ
โดยได้รับความร่วมมือจากแพทย์หลายๆ ท่าน ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

(26 กุมภาพันธ์ 2556)

สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2556
มูลนิธิสัมมาอาชีวะขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังในปีใหม่นี้
เรามีวีดีโอการสอนหลักสูตรอาชีวเวชศาสตร์สำหรับนิสิตแพทย์ ม.บูรพา มานำเสนอ
เป็นหลักสูตร 2 วัน สำหรับให้นิสิตแพทย์ได้เรียนรู้หลักการเบื้องต้นของวิชาอาชีวเวชศาสตร์
ทำการสอนโดย นพ.จารุพงษ์ พรหมวิทักษ์ และ นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์
ในวันที่ 19 - 20 กันยายน พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา ณ รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
สามารถรับชมได้ที่หน้า "Occupational Medicine E-Learning" ครับ

(1 มกราคม 2556)

ช่วงนี้เป็นช่วงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่นะครับ
หลายท่านที่เคลียร์งานของปีเก่าเสร็จแล้วก็คงจะเริ่มได้พักกันบ้าง หลายท่านอาจยังต้องเร่งทำงานอยู่
ปลายปีนี้หลายท่านอาจจะได้โบนัสจากบริษัทห้างร้านที่ทำงานอยู่ ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
กรรมการมูลนิธิสัมมาอาชีวะก็กำลังวางแผนงานของปีหน้ากันอยู่เช่นกัน
ปีหน้างานของมูลนิธิเราก็จะดำเนินต่อไปอย่างไม่ย่อท้อครับ

(13 ธันวาคม 2555)

ขอเชิญดาวน์โหลดหนังสือแนวทางจริยธรรมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้านอาชีวอนามัย
(International Code of Ethics for Occupational Health Professionals)
ของคณะกรรมาธิการอาชีวอนามัยสากล (International Commission on Occupational Health; ICOH)
ฉบับจัดพิมพ์ปี ค.ศ. 2012 แปลไทยโดยสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
ได้ที่หน้า "หนังสือแจกฟรี" เลยครับ

(19 ตุลาคม 2555)

ขอเชิญดาวน์โหลดหนังสือเล่มใหม่ที่จัดพิมพ์โดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ
"คู่มืออาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลระยอง"
เป็นหนังสือเกี่ยวกับงานอาชีวอนามัยในโรงพยาบาล
ซึ่งจัดทำโดยกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลระยอง
ดาวน์โหลดได้ที่หน้า "หนังสือแจกฟรี" ครับ

(7 กันยายน 2555)

ช่วงนี้เข้าสู่ครึ่งปีหลังแล้ว
พี่น้องชาวอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัยส่วนใหญ่ก็จะมีงานมากขึ้นนะครับ
หน่วยราชการส่วนใหญ่ ก็กำลังอยู่ในช่วงใกล้ปิดงบประมาณประจำปี
ส่วนภาคเอกชน ก็คงจะเริ่มมีงานตรวจสุขภาพพนักงานกันเข้ามาจำนวนมาก
ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่ประกอบสัมมาอาชีวะ
ในการทำงานเพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไปนะครับ
ที่หน้า "ของดีแบ่งปัน" เรามีกฎหมายใหม่ของกระทรวงอุตสาหกรรมมาเผยแพร่ครับ

(20 สิงหาคม 2555)

แนะนำหนังสือเล่มใหม่ของมูลนิธิครับ
ชื่อหนังสือ "อาชีวเวชศาสตร์กับพระพุทธศาสนา"
เป็นหนังสือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานด้านอาชีวเวชศาสตร์ โดยใช้ธรรมะเป็นเครื่องช่วยชี้ทาง
ขอเชิญดาวน์โหลดได้จากหน้า "หนังสือแจกฟรี" ครับ

(19 กรกฎาคม 2555)

ขอเชิญรับชมวีดีโอการบรรยาย E-Learning เรื่องใหม่ของเรา
ในหัวข้อ "พิษจากโลหะหนัก" โดย "รศ.นพ.โยธิน เบญจวัง"
และหัวข้อ "ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ" โดย "นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์"
ได้ที่หน้า E-Learning ครับ

(2 กรกฎาคม 2555)

ขอเชิญดาวน์โหลดหนังสือเล่มใหม่ของเรา "พิษวิทยาอาชีพ ฉบับจัดทำ 2"
ได้ที่หน้า "หนังสือแจกฟรี" ได้เลยครับ
หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือรวบรวมข้อมูลสารเคมี ที่นำมาจากฐานข้อมูล ThaiTox
มูลนิธิสัมมาอาชีวะขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของเรานะครับ

(5 มิถุนายน 2555)

ขอเชิญรับชมวีดีโอถ่ายทอดการบรรยายวิชาการ
ด้านอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัยจำนวนมาก
ได้ที่หน้า E-Learning ของเราครับ

(30 พฤษภาคม 2555)

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ ขอขอบพระคุณทุกท่าน
ที่มีส่วนร่วมทำให้การจัดประชุมวิชาการประจำปีของมูลนิธิสัมมาอาชีวะ
ในวันที่ 19 - 20 เมษายน 2555 ประสบความสำเร็จด้วยดี
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงคุ้มครองผู้มีพระคุณของเราทุกท่านครับ

(29 เมษายน 2555)

*** ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ ***
"พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 จังหวัดระยอง"
จัดโดย ศูนย์รักษาพิษและสารเคมีอันตรายภาคตะวันออก รพ.ระยอง ร่วมกับ
มูลนิธิสัมมาอาชีวะ และ บริษัท N-Health
ในวันที่ 19 - 20 เมษายน พ.ศ. 2555 ณ ห้องศรีสุวรรณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
ฟรี !!! ไม่เสียค่าลงทะเบียน และรับหนังสือวิชาการแจกฟรีได้ที่หน้างาน
ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร คลิกที่นี่

(11 มีนาคม 2555)

ขณะนี้หน้าเว็บ "E-learning" ของเรามีเนื้อหาเพิ่มมากขึ้นพอสมควรแล้วนะครับ
ท่านที่สนใจขอเชิญเข้าไปศึกษาความรู้ด้วยตนเองได้เลยครับ

(10 มีนาคม 2555)

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
ขอเชิญชวน แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย และบุคคลผู้สนใจ เข้าร่วมงาน
"ประชุมวิชาการประจำปีและประชุมใหญ่สามัญประจำปี"
ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมรวยเพ็ชร โรงแรมมารวยการ์เด้น
สำหรับท่านที่ลงทะเบียน 100 ท่านแรก จะได้รับหนังสือตำราอาชีวเวชศาสตร์แจกฟรีด้วยครับ

(12 กุมภาพันธ์ 2555)

ขอเชิญรับชม 2 หน้าใหม่ของเว็บไซต์เรา
"ธรรมประดับใจ" หน้าเว็บรวบรวมข้อคิดและธรรมะดีๆ
กับหน้า "เกมน่าเล่น" มีเกมสนุกๆ มานำเสนอครับ

(18 มกราคม 2555)

ตอนนี้หน้า "โครงการสาธารณะ" เดิม
ได้เปลี่ยนชื่อหน้าเป็น "ของดีแบ่งปัน" แทนแล้วนะครับ เพื่อสื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นครับ
เนื้อหาภายในก็ยังเหมือนเดิม คือเป็นที่แจกจ่ายสิ่งดีๆ แก่ทุกท่านครับ

(5 มกราคม 2555)

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ ขอสวัสดีปีใหม่แก่ทุกท่าน
ขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันปีใหม่ ท่านที่คิดสิ่งใดในทางที่ชอบที่ควร ขอให้สำเร็จสมหวังทุกประการ
ในปี พ.ศ. 2555 นี้ เว็บไซต์ของมูลนิธิเราได้ทำการพัฒนาเพิ่มจำนวนหน้าเว็บที่น่าสนใจมากขึ้น
โดยจะเน้นในเรื่องการเผยแพร่ความรู้ด้านอาชีวเวชศาสตร์ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต
ซึ่งเราจะทยอยจัดทำไปตามกำลังที่มีของเราไปตลอดช่วงปีนี้
ส่วนการจัดกิจกรรมการกุศล และฐานข้อมูล ThaiTox ก็ยังคงดำเนินการต่อเนื่องไปเช่นเดิมครับ

(1 มกราคม 2555)

"ชมรมสัมมาอาชีวะ" ได้ดำเนินการจดทะเบียนเป็น "มูลนิธิสัมมาอาชีวะ"
แล้วตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2554 เป็นต้นมา
มูลนิธิสัมมาอาชีวะ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา
และเรายังคงปณิธานในการพัฒนางานด้านอาชีวเวชศาสตร์และศาสนาต่อไปอย่างไม่เปลี่ยนแปลง
ขอบพระคุณครับ

(29 ธันวาคม 2554)

ขอเชิญดาวน์โหลดหนังสือธรรมะเล่มใหม่ของชมรมสัมมาอาชีวะ "ฝั่งฟาง"
ได้ที่หน้า "หนังสือแจกฟรี" เลยครับ

(8 พฤศจิกายน 2554)

ปัญหาน้ำท่วมยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
ทางชมรมสัมมาอาชีวะเราขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกท่านนะครับ
ขณะนี้เรากำลังจัดพิมพ์หนังสือธรรมะเพิ่มเติมอีก 1 เล่ม
เมื่อดำเนินการจัดพิมพ์เสร็จแล้ว คงจะได้แจกจ่ายเป็นธรรมทานให้แก่ญาติธรรมทุกท่านต่อไป
ส่วนฐานข้อมูลสารเคมี ตอนนี้ก็มีข้อมูลเพิ่มเติมมาหลายสารเคมี
ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนๆ น้องๆ แพทย์ทุกท่านที่สละเวลามาร่วมดำเนินการให้เป็นอย่างสูงครับ

(17 ตุลาคม 2554)

ช่วงนี้เว็บไซต์ของเราจะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนักนะครับ
เนื่องจากสมาชิกชมรมของเราค่อนข้างยุ่งกับงานประจำกันซะมาก
ตามปกติแล้ว ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี จะเป็นช่วงที่โรงงานต่างๆ ตรวจสุขภาพกัน
จึงทำให้ผู้ที่ทำงานทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัยค่อนข้างมีงานชุก
อย่างไรก็ตามทางชมรมเราก็ยังจัดกิจกรรมดีๆ อยู่ทุกเดือนนะครับ

(15 กันยายน 2554)

หนังสือ "พิษวิทยาอาชีพ (Occupational Toxicology) ฉบับจัดทำ พ.ศ. 2554
มีให้ดาวน์โหลดในรูปแบบ PDF แล้วนะครับ ดูได้ที่หน้า "หนังสือแจกฟรี"

(19 สิงหาคม 2554)

มีแบบฟอร์มการเดินสำรวจโรงงาน (walkthrough survey form) ให้ดาวน์โหลด
สำหรับแพทย์ พยาบาล นักวิชาการอาชีวอนามัย และผู้ที่สนใจ อยู่ที่หน้า "โครงการสาธารณะครับ"
สำหรับฐานข้อมูลสารเคมี ThaiTox ตอนนี้ปิดโครงการประจำ พ.ศ. 2554 ไปเรียบร้อยแล้วครับ
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนนะครับ

(27 กรกฎาคม 2554)

ตอนนี้เว็บไซต์มีหน้าเว็บใหม่ "โครงการสาธารณะ"
เป็นหน้าเว็บสำหรับเผยแพร่ข้อมูลวิชาการ กฎหมาย เอกสาร ที่มีเนื้อหาสาระให้แก่ผู้ที่สนใจครับ
ท่านที่สนใจลองคลิกเข้าไปดูได้ครับ

(5 กรกฎาคม 2554)

โครงการ ThaiTox ประจำ พ.ศ. 2554 ของเราใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว
ท่านสามารถเข้าไปดูการ updated ข้อมูลสารเคมีตัวใหม่ๆ เพิ่มขึ้นได้ที่หน้า "ThaiTox" ครับ

(4 กรกฎาคม 2554)

ในเดือนนี้ชมรมได้จัดทำหนังสือเพิ่มเติมขึ้นอีก 2 เล่มครับ
คือหนังสือ "แรกเริ่มเรียนรู้อาชีวเวชศาสตร์" และ "โอวาทสี่ของท่านเหลี่ยวฝาน"
ขอเชิญดาวน์โหลดได้จากหน้า "หนังสือแจกฟรี" เลยครับ

(1 มิถุนายน 2554)

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของชมรมสัมมาอาชีวะ
ชมรมพัฒนางานวิชาการด้านอาชีวเวชศาสตร์และการศาสนาแห่งประเทศไทย
ขณะนี้เว็บไซต์ของเรากำลังอยู่ในช่วงการพัฒนา ข้อมูลที่มีอาจไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นัก
ทางเราต้องขออภัยท่านผู้เยี่ยมชมเป็นอย่างสูงด้วย
ในเดือนมิถุนายนนี้ ทำการเปิดตัวเว็บไซต์ด้วยฐานข้อมูลการรักษาผู้ป่วยสารเคมี ThaiTox
ขอเชิญชวนท่านผู้ที่สนใจเข้ารับชมข้อมูลได้ตามสะดวกนะครับ

(15 พฤษภาคม 2554)

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ พ.ศ. 2554 ไม่สงวนลิขสิทธิ์