มูลนิธิสัมมาอาชีวะ

อาชีวเวชศาสตร์คู่ศาสนา

เว็บไซต์ของมูลนิธิสัมมาอาชีวะ - มูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนางานวิชาการด้านอาชีวเวชศาสตร์และส่งเสริมศาสนา รวบรวมข้อมูลทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และศาสนาไว้มากมาย ทั้งหนังสือแจกฟรี บทความวิชาการ สไลด์บรรยายความรู้ ฐานข้อมูลการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับพิษของสารเคมีจากการทำงาน และข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ อีกมาก

ขอเชิญดาวน์โหลดกฎหมายใหม่ "กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. 2563" ได้ที่หน้า "ของดีแบ่งปัน" (3 พ.ย. 2563)


ขอเชิญดาวน์โหลดหนังสือเล่มใหม่ของมูลนิธิสัมมาอาชีวะ "คำแนะนำในการประเมินทางการแพทย์ผู้ใช้อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจ - การประเมินของแพทย์ (Guidance for Medical Evaluation of Respirator Users - Physician's Assessment)" ได้ที่หน้า "หนังสือแจกฟรี" (8 ก.ย. 2563)


มูลนิธิสัมมาอาชีวะ ขอเป็นกำลังใจให้คนไทย สู้ภัย COVID-19 "หลีกเลี่ยงไปที่ชุมชน กินร้อน แยกช้อนกัน หมั่นล้างมือบ่อยๆ อย่าเอามือขยี้ตาจมูกปาก ใครมีความเสี่ยงให้ไปตรวจ" เราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน !!! สู้ สู้ !!! (17 มี.ค. 2563)

คำอวยพรปีใหม่จาก พญ.ดาริกา วอทอง ประธานมูลนิธิสัมมาอาชีวะ วาระ พ.ศ. 2563 - 2566

ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563 นี้ ขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง โรคภัยห่างหายบรรเทา มีสติรู้สุขรู้ทุกข์ ต้อนรับทั้งสิ่งที่ถูกใจและไม่ถูกใจที่จะผ่านเข้ามาในชีวิตได้อย่างรอบคอบ ขอให้ท่านมีความเจริญทั้งในทรัพย์และการงาน ขอให้มีกำลังในการประกอบกิจที่มุ่งหวังไว้เพื่อให้ลุล่วงเกิดประโยชน์ตามที่ตั้งใจกันทุกท่านนะคะ (1 ม.ค. 2563)

ขอเชิญดาวน์โหลดหนังสือเล่มใหม่ "คำแนะนำในการประเมินทางการแพทย์ผู้ใช้อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจ - แบบสอบถามที่แนะนำ (Guidance for Medical Evaluation of Respirator Users - Recommended Questionnaires)" ได้ที่หน้า "หนังสือแจกฟรี" (3 ธ.ค. 2562)


ขอเชิญทุกท่านดาวน์โหลดหนังสือเล่มใหม่ "การตรวจความชัดเจนในการมองเห็นในงานอาชีวอนามัย" ได้ที่หน้า "หนังสือแจกฟรี" (9 ต.ค. 2562)


ขอเชิญทุกท่านดาวน์โหลดหนังสือเล่มใหม่ "การตรวจตาบอดสีในงานอาชีวอนามัย" ได้ที่หน้า "หนังสือแจกฟรี" (7 ต.ค. 2562)


ขอเชิญทุกท่านดาวน์โหลดหนังสือเล่มใหม่ของมูลนิธิสัมมาอาชีวะ "แนวทางการตรวจสุขภาพคนทำงานบนที่สูง" ได้ที่หน้า "หนังสือแจกฟรี" (5 ต.ค. 2562)