มูลนิธิสัมมาอาชีวะ

อาชีวเวชศาสตร์คู่ศาสนา

เว็บไซต์ของมูลนิธิสัมมาอาชีวะ - มูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนางานวิชาการด้านอาชีวเวชศาสตร์ และการทำความดีตามหลักศาสนา รวบรวมข้อมูลทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และศาสนาไว้มากมาย ทั้งหนังสือแจกฟรี บทความวิชาการ สไลด์บรรยายความรู้ ฐานข้อมูลการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับพิษของสารเคมีจากการทำงาน และข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ อีกมาก

ขอเชิญดาวน์โหลดหนังสือเล่มใหม่ "คำแนะนำในการประเมินทางการแพทย์ผู้ใช้อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจ - แบบสอบถามที่แนะนำ (Guidance for Medical Evaluation of Respirator Users - Recommended Questionnaires)" ได้ที่หน้า "หนังสือแจกฟรี" ครับ (3 ธ.ค. 2562)


ขณะนี้เรากำลังทำการกู้คืนข้อมูลในฐานข้อมูลสารเคมี Occupational Toxicology (OCCTOX) ที่ล่มไปกับเว็บไซต์เก่าให้กลับคืนมานะครับ เนื่องจากข้อมูลในฐานข้อมูลนี้มีเป็นจำนวนมาก และบางส่วนอาจสูญหาย ฐานข้อมูลที่กู้คืนมาได้อาจไม่เหมือนเดิมทั้งหมดนะครับ แต่เนื่องจากเราเห็นว่าเป็นฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อคนทำงานด้านอาชีวอนามัยจึงจะทยอยทำการกู้คืนมาครับ (25 ต.ค. 2562)


แจ้งการปรับปรุง

1. เราขอเปลี่ยนชื่อหน้า "หนังสือ" ในเว็บไซต์เป็นหน้า "หนังสือแจกฟรี" นะครับ เพื่อให้ผู้เข้าชมเข้าใจได้ง่ายขึ้นครับ

2. ตอนนี้ท่านสามารถเข้าชมเว็บไซต์ของมูลนิธิเว็บนี้ได้ทางชื่อเดิมคือ www.summacheeva.org เหมือนในอดีตแล้วครับ

(21 ต.ค. 2562)


ขอเชิญดาวน์โหลดหนังสือเล่มใหม่ "การตรวจความชัดเจนในการมองเห็นในงานอาชีวอนามัย" ได้ที่หน้า "หนังสือ" ครับ (9 ต.ค. 2562)


ขอเชิญดาวน์โหลดหนังสือเล่มใหม่ "การตรวจตาบอดสีในงานอาชีวอนามัย" ได้ที่หน้า "หนังสือ" ครับ (7 ต.ค. 2562)


ขอเชิญดาวน์โหลดหนังสือเล่มใหม่ของมูลนิธิสัมมาอาชีวะ "แนวทางการตรวจสุขภาพคนทำงานบนที่สูง" ได้ที่หน้า "หนังสือ" ครับ (5 ต.ค. 2562)


*** ประกาศสำคัญจาก นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์ ประธานมูลนิธิสัมมาอาชีวะ ***

"เรียน ท่านผู้ติดตามผลงานของมูลนิธิสัมมาอาชีวะทุกท่าน

ณ เวลานี้ ผมเห็นว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้ว ที่จะแจ้งเรื่องสำคัญเกี่ยวกับงานของมูลนิธิสัมมาอาชีวะให้ทุกท่านทราบ ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะแจ้งว่า มูลนิธิสัมมาอาชีวะจะจัดทำหนังสือวิชาการทางด้านอาชีวเวชศาสตร์เล่มใหม่ออกมาอีก 5 เล่ม เท่านั้น ก็จะหมดหนังสือในชุดพัฒนางานอาชีวเวชศาสตร์ของมูลนิธิสัมมาอาชีวะแล้ว หนังสือความรู้ทางด้านอาชีวเวชศาสตร์เหล่านี้ มูลนิธิสัมมาอาชีวะได้เริ่มจัดทำมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลาเกือบ 9 ปีแล้ว รวมจำนวนที่เผยแพร่ไปแล้วก็ประมาณ 20 เล่ม ซึ่งก็ถือว่าเป็นเวลาที่ยาวนานและมีหนังสือออกมาจำนวนมาก เมื่อเราจัดทำหนังสือจนครบชุดแล้ว วงการอาชีวเวชศาสตร์ก็จะมีหนังสือวิชาการเกี่ยวกับความรู้ทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ในประเด็นสำคัญอย่างครบถ้วน

ที่ผ่านมาหนังสือของมูลนิธิสัมมาอาชีวะได้ช่วยเพิ่มองค์ความรู้ทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ให้กับประเทศอย่างมากมาย ทำให้การปฏิบัติงานทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ของบุคลากรในประเทศทำได้อย่างถูกต้องทางวิชาการมากขึ้น และทำให้วิชาอาชีวเวชศาสตร์ได้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ในการจัดทำหนังสือนั้นมูลนิธิสัมมาอาชีวะได้รับเกียรติจากนักวิชาการหลากหลายวิชาชีพ ทั้งแพทย์ พยาบาล นักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงนักวิชาการในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มาร่วมจัดทำหนังสือให้กับเรา นักวิชาการส่วนใหญ่ที่มาร่วมงานจัดทำหนังสือกับมูลนิธิสัมมาอาชีวะนั้นมาทำงานให้ด้วยความตั้งใจ โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนแต่อย่างใด ซึ่งผมขอขอบพระคุณทุกท่านอย่างสุดซึ้งไว้ ณ ที่นี้ด้วย ในการจัดทำหนังสือหลายเล่มมีอุปสรรคขัดขวางอยู่บ้างเป็นระยะ แต่มูลนิธิสัมมาอาชีวะก็สามารถแก้ไขให้ลุล่วงมาได้เสมอ อุปสรรคเหล่านี้เราเห็นว่าเป็นประสบการณ์ที่ช่วยให้เราทำงานได้อย่างแข็งแกร่งขึ้นมาก

หลังจากออกหนังสือวิชาการอีก 5 เล่มที่เหลือแล้ว ในระยะยาวคงเป็นการปรับปรุงเนื้อหาของหนังสือที่เผยแพร่ไปแล้ว (ถ้ามีความจำเป็น) เป็นหลัก การเผยแพร่หนังสือทางเว็บไซต์จะยังคงอยู่ไปเรื่อยๆ นอกจากจะมีแผนเปลี่ยนแปลงใดๆ การจัดทำหนังสืออื่นๆ ให้มีความละเอียด ถูกต้อง หรือดียิ่งๆ ขึ้น หรือจัดทำหนังสือในหัวข้ออื่นๆ คงเป็นเรื่องของคนรุ่นหลังที่มีความสนใจในงานด้านนี้ ซึ่งมูลนิธิสัมมาอาชีวะก็ขอสนับสนุนและเป็นกำลังใจไว้ให้ล่วงหน้า โดยงานเหล่านั้นจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ เกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด คงเป็นเรื่องของอนาคตที่เราไม่อาจรู้ได้

อนึ่ง ในส่วนของหนังสือธรรมะและกิจกรรมการกุศลนั้น มูลนิธิยังไม่ได้มีโครงการเพิ่มเติมหรือแผนเปลี่ยนแปลงใดๆ ณ เวลานี้ครับ

ปลายปีนี้คณะกรรมการของมูลนิธิวาระ พ.ศ. 2558 - 2562 ก็จะหมดหน้าที่ลงแล้ว ในปีหน้าจะมีกรรมการชุดใหม่มารับงานต่อ ซึ่งจะยังคงความตั้งใจในการทำงานของมูลนิธิต่อไป ผมเองได้ทำงานในหน้าที่ประธานมูลนิธิมาเป็นเวลา 2 วาระแล้ว ต้องขอขอบพระคุณคนรู้จักหลายๆ ท่านที่เป็นผู้หวังดี ให้ความรักและให้การสนับสนุนกันมาอย่างยาวนานครับ

สุดท้ายนี้ผมขอขอบพระคุณท่านผู้ติดตามผลงานของมูลนิธิสัมมาอาชีวะทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนผลงานของมูลนิธิมาโดยตลอด หากท่านได้นำความรู้ทางวิชาการด้านอาชีวเวชศาสตร์ที่ถูกต้องจากมูลนิธิสัมมาอาชีวะไปใช้ดูแลสุขภาพของคนทำงาน หรือสอน หรือเผยแพร่ต่อให้กับผู้อื่นด้วยจิตอันปราถนาดีแล้ว ผมขอให้ทุกท่านได้รับผลดีจากการดำเนินการของท่านทั่วกันทุกคนนะครับ ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดี มีความสุขสงบในชีวิต และมีกำลังในการทำสิ่งดีเพื่อชาติและสังคมส่วนรวมครับ

ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง

นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์ ประธานมูลนิธิสัมมาอาชีวะ

(18 ก.ย. 2562)


ขอเชิญดาวน์โหลดหนังสือเล่มใหม่ "แนวทางการตรวจและแปลผลสมรรถภาพการมองเห็นในงานอาชีวอนามัย" ได้ที่หน้า "หนังสือ" ครับ (15 ก.ย. 2562)


ประกาศ มูลนิธิสัมมาอาชีวะจะทำการปิดเฟสบุ๊คแฟนเพจในอีก 1 สัปดาห์ (จะปิดในวันที่ 11 สิงหาคม 2562) นี้ ท่านยังคงสามารถเข้าดูข้อมูลวิชาการของมูลนิธิสัมมาอาชีวะได้จากเว็บไซต์ของมูลนิธิที่ https://sites.google.com/view/summacheeva แห่งนี้เช่นเดิม สาเหตุที่ปิดเฟสบุ๊คแฟนเพจเนื่องจากแอดมินติดภารกิจด้านการทำงาน ทำให้ไม่สามารถดูแลเนื้อหาของเพจต่อไปได้ ต้องขออภัยทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ (5 ส.ค. 2562)


ท่านสามารถดาวน์โหลดกฎหมายใหม่ พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ได้ที่เว็บไซต์ของมูลนิธิสัมมาอาชีวะได้แล้ว ที่หน้า "ของดีแบ่งปัน" (3 ส.ค. 2562)


ประกาศ มูลนิธิสัมมาอาชีวะ จะทำการปิดไลน์แอด (Line@) ของมูลนิธิลง ในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นี้ เพื่อเป็นการลดภาระงานของทีมผู้ดูแลเนื้อหา ท่านผู้สนใจยังคงสามารถติดตามข้อมูลต่างๆ จากมูลนิธิสัมมาอาชีวะได้ทางเว็บไซต์แห่งนี้ จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกันครับ (7 ก.ค. 2562)


หนังสือ "สมรรถนะแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ในประเทศไทย" หนังสือเล่มใหม่ของมูลนิธิสัมมาอาชีวะ บัดนี้ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีทั้งฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทย ขอเชิญท่านดาวน์โหลดได้ฟรีที่หน้า "หนังสือ" (30 มิ.ย. 2562)


มูลนิธิสัมมาอาชีวะมี Facebook Page แล้ว เราลองทำเพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อกับทุกท่านนะครับ เข้าดูหน้า Facebook Page ของเราได้ที่ https://www.facebook.com/summacheeva ถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามนะครับ (10 มิ.ย. 2562)


มูลนิธิสัมมาอาชีวะมีหนังสือเล่มใหม่มาฝาก ชื่อหนังสือ "สมรรถนะแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ในประเทศไทย" มีทั้งฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทย ขณะนี้ยังเป็นฉบับร่างอยู่ครับ ฉบับสมบูรณ์กำลังอยู่ระหว่างจัดทำ ท่านสามารถดูฉบับร่างของหนังสือเล่มนี้ได้ที่หน้า "หนังสือ" (7 มิ.ย. 2562)


หนังสือ "แรกเริ่มเรียนรู้อาชีวเวชศาสตร์" ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 ปรับปรุงใหม่ สามารถดูได้ที่หน้า "หนังสือ" (20 เม.ย. 2562)


มีหนังสือเล่มใหม่ ชื่อเรื่อง "คำแนะนำเกี่ยวกับเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในสถานที่ทำงาน" ท่านสามารถดูได้ที่หน้า "หนังสือ" (12 เม.ย. 2562)


ประกาศ มูลนิธิขอยกเลิกการเผยแพร่ข้อมูลในหน้า "หลักสูตรอบรม" จากเว็บไซต์เก่า ในหน้าเว็บไซต์ใหม่นี้จะไม่มีการเผยแพร่หน้า "หลักสูตรอบรม" อีกต่อไป ผู้ที่ผ่านการอบรมที่จัดโดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ ยังคงสามารถใช้ใบประกาศนียบัตรที่ออกให้โดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะได้ตามปกติ (11 เม.ย. 2562)


ข้อมูลในหน้า "หนังสือ" ได้ทำการกู้คืนและเผยแพร่ในเว็บไซต์นี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว (10 เม.ย. 2562)


ประกาศ มูลนิธิขอยกเลิกการเผยแพร่ฐานข้อมูลสารเคมี OCCTOX (ชื่อเดิม THAITOX) ในเว็บไซต์ใหม่แห่งนี้ เนื่องจากข้อมูลในฐานข้อมูลมีเป็นจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถจัดทำขึ้นใหม่ได้ ข้อมูลสารเคมีในฐานข้อมูล OCCTOX ได้ถูกรวบรวมไว้ในหนังสือ "พิษวิทยาอาชีพ พ.ศ. 2562" ซึ่งท่านสามารถดูได้จากหน้า "หนังสือ" ของเว็บไซต์ใหม่แห่งนี้ ส่วนข้อมูลของสารเคมีอื่นๆ ในฐานข้อมูล OCCTOX (ชื่อเดิม THAITOX) ส่วนที่เหลือ มูลนิธิได้ทำการแปลงเป็นไฟล์ PDF แล้วรวบรวมไว้เป็นไฟล์เดียว สามารถดูได้จากหน้า "หนังสือ" ของเว็บไซต์ใหม่แห่งนี้เช่นกัน (10 เม.ย. 2562)


ประกาศ มูลนิธิขอยกเลิกการเผยแพร่ข้อมูลในหน้าฐานข้อมูล "TEL & TBM" ข้อมูลในฐานข้อมูลนี้ไม่ได้หายไปไหน ทั้งหมดถูกรวบรวมไว้ในหนังสือ "การตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของสารเคมีในอุตสาหกรรม" ซึ่งท่านยังสามารถเข้าดูได้ที่หน้า "หนังสือ" ในเว็บไซต์ใหม่แห่งนี้ (8 เม.ย. 2562)


ข้อมูลในหน้า "สไลด์" ได้ทำการกู้คืนและเผยแพร่ในเว็บไซต์นี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว (2 เม.ย. 2562)


ข้อมูลในหน้า "ของดีแบ่งปัน" ได้ทำการกู้คืนและเผยแพร่ในเว็บไซต์นี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว (31 มี.ค. 2562)


ข้อมูลในหน้า "บทความ" ได้ทำการกู้คืนและเผยแพร่ในเว็บไซต์นี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว (31 มี.ค. 2562)


ประกาศจาก นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์

เรียน ท่านผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ทุกท่าน

เนื่องจากเว็บไซต์เก่าของเราประสบปัญหาเซิร์ฟเวอร์ล่ม ทำให้ไม่สามารถให้บริการต่อไปได้ เหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างค่อนข้างกะทันหันและแก้ไขได้ยาก เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลของมูลนิธิสัมมาอาชีวะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เราจึงได้เปิดเว็บไซต์แห่งนี้ขึ้นมาทดแทน เราจะทยอยนำข้อมูลจากเว็บไซต์เก่าบางส่วนมาลงในเว็บไซต์ใหม่นี้ ซึ่งต้องใช้เวลา ผมอยากแจ้งให้ทราบว่ามูลนิธิยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัยของประเทศไทยต่อไปเช่นเดิม ข้อมูลของเราในเว็บไซต์ใหม่นี้ยังคงนโยบายเดิม คือเผยแพร่เป็นสาธารณะและอนุญาตให้นำไปประโยชน์ต่อได้

ด้วยความนับถือ (31 มี.ค. 2562)


ข้อมูลในหน้า "ของดีแบ่งปัน", หน้า "หนังสือ" (ชื่อเดิมคือ "หนังสือแจกฟรี"), และหน้า "สไลด์" (ชื่อเดิมคือ "สไลด์บรรยาย") สามารถกู้คืนได้เป็นส่วนใหญ่ ทางมูลนิธิจะใช้เวลาในการปรับแต่งข้อมูล และค่อยๆ นำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ใหม่นี้ (28 มี.ค. 2562)


ข้อมูลในหน้า "บทความ" (ชื่อเดิมคือหน้า "บทความวิชาการ") กำลังกู้คืน และจะทยอยนำลงในเว็บไซต์ใหม่นี้ (28 มี.ค. 2562)


ประกาศ มูลนิธิขอยกเลิกการเผยแพร่ข้อมูลในหน้า "E-Learning" จากเว็บไซต์เก่า ในหน้าเว็บไซต์ใหม่นี้จะไม่มีการเผยแพร่หน้า "E-Learning" อีกต่อไป (28 มี.ค. 2562)


ข้อมูลในหน้า "ธรรมะ" ได้ทำการกู้คืนและเผยแพร่ในเว็บไซต์นี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว (28 มี.ค. 2562)


ประกาศ มูลนิธิขอยกเลิกการเผยแพร่ข้อมูลในหน้า "กิจกรรมมูลนิธิ" และ "ของที่ระลึกมูลนิธิ" จากเว็บไซต์เก่า ในหน้าเว็บไซต์ใหม่นี้จะไม่มีการเผยแพร่ทั้ง 2 หน้าดังกล่าวอีกต่อไป (27 มี.ค. 2562)


ข้อมูลในหน้า "ธรรมะ" (เดิมชื่อหน้า "ธรรมประดับใจ") กำลังกู้คืน และจะทำการทยอยเผยแพร่ในหน้าเว็บไซต์ใหม่นี้ต่อไป (27 มี.ค. 2562)


ประกาศ มูลนิธิสัมมาอาชีวะขอยกเลิกการเผยแพร่หน้า "เกมหน้าเล่น" จากเว็บไซต์เก่า ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หน้า "เกมน่าเล่น" จะไม่มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ใหม่แห่งนี้ (27 มี.ค. 2562)


URL ของเว็บไซต์ใหม่นี้คือ https://sites.google.com/view/summacheeva (27 มี.ค. 2562)


เราจะทยอยกู้ข้อมูลคืนจากเว็บไซต์เก่าของเราที่ล่มไป (www.summacheeva.org) เนื่องจากเป็นการย้ายแบบกะทันหัน จะใช้เวลาพอสมควรในการย้ายข้อมูล (27 มี.ค. 2562)


เนื่องจากเว็บไซต์เก่าของมูลนิธิสัมมาอาชีวะไม่สามารถเข้าใช้งานได้ จากปัญหาของผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นใหม่ เพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานของมูลนิธิสัมมาอาชีวะแก่สาธารณะ (27 มี.ค. 2562)


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของมูลนิธิสัมมาอาชีวะ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่งานของมูลนิธิสัมมาอาชีวะ เราได้นำข้อมูลบางส่วนจากเว็บไซต์เดิมมาทำการเผยแพร่ไว้ ขอเชิญท่านผู้สนใจดูข้อมูลสาระอันเป็นประโยชน์ในเว็บไซต์นี้ได้ฟรีครับ (27 มี.ค. 2562)