มูลนิธิสัมมาอาชีวะ

อาชีวเวชศาสตร์คู่ศาสนา

เว็บไซต์ของมูลนิธิสัมมาอาชีวะ - มูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนางานวิชาการด้านอาชีวเวชศาสตร์และส่งเสริมศาสนา รวบรวมข้อมูลทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และศาสนาไว้มากมาย ทั้งหนังสือแจกฟรี บทความวิชาการ สไลด์บรรยายความรู้ ฐานข้อมูลการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับพิษของสารเคมีจากการทำงาน และข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ อีกมาก

ขอเชิญดาวน์โหลดกฎหมายใหม่ "กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. 2563" ได้ที่หน้า "ของดีแบ่งปัน" (3 พ.ย. 2563)


ขอเชิญดาวน์โหลดหนังสือเล่มใหม่ของมูลนิธิสัมมาอาชีวะ "คำแนะนำในการประเมินทางการแพทย์ผู้ใช้อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจ - การประเมินของแพทย์ (Guidance for Medical Evaluation of Respirator Users - Physician's Assessment)" ได้ที่หน้า "หนังสือแจกฟรี" (8 ก.ย. 2563)


มูลนิธิสัมมาอาชีวะ ขอเป็นกำลังใจให้คนไทย สู้ภัย COVID-19 "หลีกเลี่ยงไปที่ชุมชน กินร้อน แยกช้อนกัน หมั่นล้างมือบ่อยๆ อย่าเอามือขยี้ตาจมูกปาก ใครมีความเสี่ยงให้ไปตรวจ" เราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน !!! สู้ สู้ !!! (17 มี.ค. 2563)

คำอวยพรปีใหม่จาก พญ.ดาริกา วอทอง ประธานมูลนิธิสัมมาอาชีวะ วาระ พ.ศ. 2563 - 2566

ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563 นี้ ขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง โรคภัยห่างหายบรรเทา มีสติรู้สุขรู้ทุกข์ ต้อนรับทั้งสิ่งที่ถูกใจและไม่ถูกใจที่จะผ่านเข้ามาในชีวิตได้อย่างรอบคอบ ขอให้ท่านมีความเจริญทั้งในทรัพย์และการงาน ขอให้มีกำลังในการประกอบกิจที่มุ่งหวังไว้เพื่อให้ลุล่วงเกิดประโยชน์ตามที่ตั้งใจกันทุกท่านนะคะ (1 ม.ค. 2563)

ขอเชิญดาวน์โหลดหนังสือเล่มใหม่ "คำแนะนำในการประเมินทางการแพทย์ผู้ใช้อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจ - แบบสอบถามที่แนะนำ (Guidance for Medical Evaluation of Respirator Users - Recommended Questionnaires)" ได้ที่หน้า "หนังสือแจกฟรี" (3 ธ.ค. 2562)


ขอเชิญทุกท่านดาวน์โหลดหนังสือเล่มใหม่ "การตรวจความชัดเจนในการมองเห็นในงานอาชีวอนามัย" ได้ที่หน้า "หนังสือแจกฟรี" (9 ต.ค. 2562)


ขอเชิญทุกท่านดาวน์โหลดหนังสือเล่มใหม่ "การตรวจตาบอดสีในงานอาชีวอนามัย" ได้ที่หน้า "หนังสือแจกฟรี" (7 ต.ค. 2562)


ขอเชิญทุกท่านดาวน์โหลดหนังสือเล่มใหม่ของมูลนิธิสัมมาอาชีวะ "แนวทางการตรวจสุขภาพคนทำงานบนที่สูง" ได้ที่หน้า "หนังสือแจกฟรี" (5 ต.ค. 2562)


*** ประกาศสำคัญจาก นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์ ประธานมูลนิธิสัมมาอาชีวะ วาระ พ.ศ. 2558 - 2562 ***

"เรียน ท่านผู้ติดตามผลงานของมูลนิธิสัมมาอาชีวะทุกท่าน

ณ เวลานี้ ผมเห็นว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้ว ที่จะแจ้งเรื่องสำคัญเกี่ยวกับงานของมูลนิธิสัมมาอาชีวะให้ทุกท่านทราบ ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะแจ้งว่า มูลนิธิสัมมาอาชีวะจะจัดทำหนังสือวิชาการทางด้านอาชีวเวชศาสตร์เล่มใหม่ออกมาอีก 5 เล่ม เท่านั้น ก็จะหมดหนังสือในชุดพัฒนางานอาชีวเวชศาสตร์ของมูลนิธิสัมมาอาชีวะแล้ว หนังสือความรู้ทางด้านอาชีวเวชศาสตร์เหล่านี้ มูลนิธิสัมมาอาชีวะได้เริ่มจัดทำมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลาเกือบ 9 ปีแล้ว รวมจำนวนที่เผยแพร่ไปแล้วก็ประมาณ 20 เล่ม ซึ่งก็ถือว่าเป็นเวลาที่ยาวนานและมีหนังสือออกมาจำนวนมาก เมื่อเราจัดทำหนังสือจนครบชุดแล้ว วงการอาชีวเวชศาสตร์ก็จะมีหนังสือวิชาการเกี่ยวกับความรู้ทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ในประเด็นสำคัญอย่างครบถ้วน

ที่ผ่านมาหนังสือของมูลนิธิสัมมาอาชีวะได้ช่วยเพิ่มองค์ความรู้ทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ให้กับประเทศอย่างมากมาย ทำให้การปฏิบัติงานทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ของบุคลากรในประเทศทำได้อย่างถูกต้องทางวิชาการมากขึ้น และทำให้วิชาอาชีวเวชศาสตร์ได้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ในการจัดทำหนังสือนั้นมูลนิธิสัมมาอาชีวะได้รับเกียรติจากนักวิชาการหลากหลายวิชาชีพ ทั้งแพทย์ พยาบาล นักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงนักวิชาการในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มาร่วมจัดทำหนังสือให้กับเรา นักวิชาการส่วนใหญ่ที่มาร่วมงานจัดทำหนังสือกับมูลนิธิสัมมาอาชีวะนั้นมาทำงานให้ด้วยความตั้งใจ โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนแต่อย่างใด ซึ่งผมขอขอบพระคุณทุกท่านอย่างสุดซึ้งไว้ ณ ที่นี้ด้วย ในการจัดทำหนังสือหลายเล่มมีอุปสรรคขัดขวางอยู่บ้างเป็นระยะ แต่มูลนิธิสัมมาอาชีวะก็สามารถแก้ไขให้ลุล่วงมาได้เสมอ อุปสรรคเหล่านี้เราเห็นว่าเป็นประสบการณ์ที่ช่วยให้เราทำงานได้อย่างแข็งแกร่งขึ้นมาก

หลังจากออกหนังสือวิชาการอีก 5 เล่มที่เหลือแล้ว ในระยะยาวคงเป็นการปรับปรุงเนื้อหาของหนังสือที่เผยแพร่ไปแล้ว (ถ้ามีความจำเป็น) เป็นหลัก การเผยแพร่หนังสือทางเว็บไซต์จะยังคงอยู่ไปเรื่อยๆ นอกจากจะมีแผนเปลี่ยนแปลงใดๆ การจัดทำหนังสืออื่นๆ ให้มีความละเอียด ถูกต้อง หรือดียิ่งๆ ขึ้น หรือจัดทำหนังสือในหัวข้ออื่นๆ คงเป็นเรื่องของคนรุ่นหลังที่มีความสนใจในงานด้านนี้ ซึ่งมูลนิธิสัมมาอาชีวะก็ขอสนับสนุนและเป็นกำลังใจไว้ให้ล่วงหน้า โดยงานเหล่านั้นจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ เกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด คงเป็นเรื่องของอนาคตที่เราไม่อาจรู้ได้

อนึ่ง ในส่วนของหนังสือธรรมะและกิจกรรมการกุศลนั้น มูลนิธิยังไม่ได้มีโครงการเพิ่มเติมหรือแผนเปลี่ยนแปลงใดๆ ณ เวลานี้ครับ

ปลายปีนี้คณะกรรมการของมูลนิธิวาระ พ.ศ. 2558 - 2562 ก็จะหมดหน้าที่ลงแล้ว ในปีหน้าจะมีกรรมการชุดใหม่มารับงานต่อ ซึ่งจะยังคงความตั้งใจในการทำงานของมูลนิธิต่อไป ผมเองได้ทำงานในหน้าที่ประธานมูลนิธิมาเป็นเวลา 2 วาระแล้ว ต้องขอขอบพระคุณคนรู้จักหลายๆ ท่านที่เป็นผู้หวังดี ให้ความรักและให้การสนับสนุนกันมาอย่างยาวนานครับ

สุดท้ายนี้ผมขอขอบพระคุณท่านผู้ติดตามผลงานของมูลนิธิสัมมาอาชีวะทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนผลงานของมูลนิธิมาโดยตลอด หากท่านได้นำความรู้ทางวิชาการด้านอาชีวเวชศาสตร์ที่ถูกต้องจากมูลนิธิสัมมาอาชีวะไปใช้ดูแลสุขภาพของคนทำงาน หรือสอน หรือเผยแพร่ต่อให้กับผู้อื่นด้วยจิตอันปราถนาดีแล้ว ผมขอให้ทุกท่านได้รับผลดีจากการดำเนินการของท่านทั่วกันทุกคนนะครับ ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดี มีความสุขสงบในชีวิต และมีกำลังในการทำสิ่งดีเพื่อชาติและสังคมส่วนรวมครับ

ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง

นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์ ประธานมูลนิธิสัมมาอาชีวะ วาระ พ.ศ. 2558 - 2562

(18 ก.ย. 2562)