บทความ

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ - รวมความรู้ด้านอาชีวเวชศาสตร์

บทความวิชาการด้านอาชีวเวชศาสตร์ และความรู้ทางด้านสุขภาพทั่วไป เผยแพร่โดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ

ความรู้พื้นฐานด้านอาชีวเวชศาสตร์ (Basic Concepts of Occupational Medicine)

ความรู้ทางด้านสุขภาพทั่วไป (Health Topics)

ขั้นตอนการทดสอบความพอดีของอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบเชิงคุณภาพ

โปรแกรมช่วยเหลือพนักงาน (Employee Assistance Program; EAP)

กลุ่มอาการกลัวการเกษียณ (The Retirement Syndrome)

อันตรายจากตัวทำละลายแนฟทา (Solvent Naphtha)

การทดสอบลานสายตาด้วยวิธีหันหน้าเข้าหากัน (Confrontation Testing of the Visual Field)

การดูแลสุขภาพช่างเชื่อมโลหะ

อันตรายจากการกินอาหารคลีน

การตรวจสุขภาพคนทำงานอย่างคุ้มค่า

กระบวนการและขั้นตอนการตรวจสุขภาพคนทำงาน

แนวทางการดูแลตนเองเมื่อประสบภัยจากหมอกควัน

การตรวจระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายคนทำงาน

รังสีจากเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านกับการก่อมะเร็ง

สตรีและการทำงาน (Women at Work)

โรคปอดชานอ้อย (Bagassosis)

การทดสอบเสียงกระซิบ (Whispered Voice Test)

การดื่มกาแฟเป็นประโยชน์หรือโทษกันแน่ (Coffee Benefit)

ประโยชน์ของการดื่มน้ำใบย่านาง (Tiliacora Juice)

เรื่องของอาการเป็นลม

การแปลผลความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count; CBC)

การแปลผลการตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ (Urine Analysis; UA)

จะทำอย่างไรเมื่อผลตรวจสมรรถภาพการได้ยินออกมาผิดปกติ

จะทำอย่างไรเมื่อผลตรวจสมรรถภาพปอดออกมาผิดปกติ

จะทำอย่างไรเมื่อผลตรวจสายตาอาชีวอนามัยออกมาผิดปกติ

จะทำอย่างไรเมื่อผลตรวจสารเคมีในร่างกายออกมาผิดปกติ

อันตรายจากน้ำหล่อเย็น (Metal Working Fluid)

กลุ่มอาการตอบสนองไวต่อสารเคมี (Multiple Chemical Sensitivity)

ผลต่อสุขภาพจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้ากำลังอ่อน (ELF-EMF)

แรงงานสูงอายุ (Elderly Workers)

ประวัติของ เอด้า เมโย สจ๊วต ผู้บุกเบิกวงการพยาบาลอาชีวอนามัย

ประวัติของ วิลเลียม พี. แย็นต์ ผู้บุกเบิกวงการสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

ประวัติของ แบร์นาร์ดีโน รามัซซีนี ผู้บุกเบิกวงการอาชีวเวชศาสตร์

คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่อยู่กะกลางคืน

คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่ยืนทำงานตลอดทั้งวัน

คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่ทำงานกับสารเคมี

คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์

คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบอาชีพเพื่อป้องกันภาวะ ลื่น สะดุด หกล้ม

ท่าออกกำลังกายยืดเหยียดเพื่อลดอาการปวดคอ ไหล่ และแขน

ท่าออกกำลังกายยืดเหยียดเพื่อลดอาการปวดหลังและขา

เนื้อหาที่คุณอาจสนใจ