คู่มือการประเมินความเสี่ยงจากการทำงานกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย

หนังสือเผยแพร่โดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ

ชื่อหนังสือ: คู่มือการประเมินความเสี่ยงจากการทำงานกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย (Occupational Health Guide for Hairdresser)

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลด

ชื่อหนังสือ

คู่มือการประเมินความเสี่ยงจากการทำงานกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย (Occupational Health Guide for Hairdresser)

เรียบเรียงโดย

ศิรินทร์ทิพย์ ชาญด้วยวิทย์, ภัทราวดี จารวัฒนธรรม

วันที่เผยแพร่

30 สิงหาคม พ.ศ. 2556

จำนวนหน้า

56 หน้า

เกี่ยวกับเนื้อหา

อาชีพเสริมสวยและจัดแต่งทรงผมนั้น เป็นอาชีพที่อยู่คู่สังคมมนุษย์เรามาช้านาน การดำเนินกิจการด้านนี้ มีตั้งแต่รูปแบบร้านเสริมสวยและจัดแต่งทรงผมขนาดเล็กที่มีเจ้าของคนเดียว ไปจนถึงร้านเสริมสวยขนาดใหญ่ที่มีพนักงานหลายคนในห้างสรรพสินค้า หรือระดับโรงเรียนสอนเสริมสวยและจัดแต่งทรงผม มนุษย์เราแทบทุกคนทั้งหญิงและชาย ล้วนแต่ต้องใช้บริการร้านเสริมสวยและจัดแต่งทรงผมเหล่านี้

อย่างไรก็ตามในกระบวนการเสริมสวย ทั้งการตัดแต่งทรงผม การย้อมผม การสระผม และการทำเล็บ ก็มีโอกาสที่ผู้ปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของร้าน พนักงานในร้าน คนในครอบครัวที่อยู่อาศัยร่วมด้วยภายในร้าน รวมถึงผู้ใช้บริการ จะต้องพบกับสิ่งคุกคามต่อสุขภาพในกระบวนการเหล่านี้ได้ ยิ่งในร้านเสริมสวยสมัยใหม่ที่มีการใช้สารเคมีมากมายหลายชนิดแล้ว มีโอกาสที่จะได้รับสัมผัสอันตรายอันเกิดจากสิ่งคุกคามต่อสุขภาพได้มาก

ในโอกาสที่กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลระยอง ได้จัดทำหนังสือเรื่อง “คู่มือการประเมินความเสี่ยงจากการทำงานกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย” เล่มนี้ขึ้นมา ซึ่งเป็นหนังสือวิชาการที่ใช้ภาษาง่ายๆ เรียบเรียงโดยทีมนักวิชาการด้านอาชีวอนามัยที่มีประสบการณ์ของกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลระยอง มูลนิธิสัมมาอาชีวะเล็งเห็นถึงประโยชน์ของหนังสือเล่มนี้ ที่จะมีต่อผู้ประกอบอาชีพเสริมสวยและจัดแต่งทรงผมทั่วประเทศ ให้ได้ทำงานกันอย่างปลอดโรคและปลอดภัย จึงได้ทำการขออนุญาตลิขสิทธิ์จากทางกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลระยอง เพื่อทำการจัดพิมพ์เผยแพร่และแจกจ่ายออกไปในวงกว้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จึงเป็นที่มาของการจัดพิมพ์ในครั้งนี้

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ ขอขอบพระคุณคณะผู้จัดทำหนังสือ และกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลระยองเป็นอย่างสูง ที่ได้ให้อนุญาตมูลนิธิสัมมาอาชีวะ ในการจัดพิมพ์เผยแพร่หนังสือวิชาการอันมีคุณค่า ในการจัดพิมพ์หากว่ามีข้อผิดพลาดประการใด ทางมูลนิธิสัมมาอาชีวะต้องขออภัยเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ด้วย