แผ่นงาน MS Excel 2007 สำหรับวิเคราะห์ผลการตรวจสไปโรเมตรีย์ในงานอาชีวอนามัย

ของดีแบ่งปันโดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ

ไฟล์แผ่นงาน (Worksheets) ของโปรแกรม MS Excel 2007 นี้ เป็นแผ่นงานสำหรับช่วยคำนวณผลการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมตรีย์ในงานอาชีวอนามัย สามารถทำการคำนวณได้หลายรูปแบบ ดังนี้

  1. คำนวณหาค่าคาดคะเน (Predicted values) ของคนไทย
  2. คำนวณหาค่าต่ำสุดของความปกติ (Lower limits of normal) ของคนไทย
  3. คำนวณหาการเปลี่ยนแปลงระหว่าง ก่อน และ หลังพ่นยาขยายหลอดลม (Reversibility test)
  4. คำนวณหาความเปลี่ยนแปลงของค่าการตรวจในระยะยาว (Interpretation of longitudinal change over time)

วิธีใช้ ป้อนข้อมูลลงในช่องสีขาว ผลการคำนวณจะปรากฎขึ้นในช่องสีเขียวอ่อน

มูลนิธิสัมมาอาชีวะขออนุญาตแจกจ่ายไว้ เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่ทำงานทางด้านอาชีวอนามัยทุกท่านครับ

เผื่อว่าจะนำไปใช้ในการทำงานของท่านได้ ดาวน์โหลดได้โดยกดลิงค์ข้างล่างนี้เลยครับ

ดาวน์โหลดแผ่นงาน