คำแนะนำเกี่ยวกับเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในสถานที่ทำงาน

หนังสือเผยแพร่โดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ

ชื่อหนังสือ: คำแนะนำเกี่ยวกับเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในสถานที่ทำงาน (Guidance for Hepatitis B Virus in the Workplace)

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลด

ชื่อหนังสือ

คำแนะนำเกี่ยวกับเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในสถานที่ทำงาน (Guidance for Hepatitis B Virus in the Workplace)

เรียบเรียงโดย

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ

วันที่เผยแพร่

12 เมษายน พ.ศ. 2562

จำนวนหน้า

58 หน้า

เกี่ยวกับเนื้อหา

เชื้อไวรัสตับอักเสบบีเป็นสาเหตุของโรคไวรัสตับอักเสบบี ซึ่งเป็นโรคที่สามารถพบได้ในประเทศไทย ช่องทางการติดต่อหลักของโรคนี้คือการติดต่อในวัยเด็ก ทางเลือด และทางเพศสัมพันธ์ เชื้อไวรัสตับอักเสบบีจะทำให้เซลล์ตับของผู้ติดเชื้อเกิดการอักเสบและเกิดการทำลายเนื้อตับ ในปัจจุบันโรคนี้สามารถรักษาได้โดยการตรวจติดตามอาการกับแพทย์และการใช้ยาต้านไวรัส ส่วนการป้องกันโรคสามารถทำได้โดยการฉีดวัคซีน

เชื้อไวรัสตับอักเสบบีนั้นไม่ติดต่อจากการทำงานร่วมกันในสภาวะปกติ ผู้ติดเชื้อแบบเรื้อรังในระยะที่ไม่มีอาการ สามารถทำงานทั่วไปได้โดยไม่มีข้อจำกัด การบังคับตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในผู้สมัครงาน และการปฏิเสธรับผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเข้าทำงานด้วยสาเหตุที่เป็นผู้ติดเชื้อ ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเลือกปฏิบัติ ซึ่งการดำเนินการลักษณะนี้อาจทำให้สถานประกอบการเกิดความเสี่ยงทางกฎหมายขึ้นได้ คำแนะนำฉบับนี้ไม่แนะนำให้สถานประกอบการบังคับตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในผู้สมัครงาน และไม่แนะนำให้ใช้สถานะการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีมาเป็นเงื่อนไขในการพิจารณารับคนเข้าทำงานด้วยเช่นกัน