หลวงปู่หล้า ตอบปัญหาธรรมะ แนะทางวิปัสสนา

หนังสือเผยแพร่โดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ

ชื่อหนังสือ: หลวงปู่หล้า ตอบปัญหาธรรมะ แนะทางวิปัสสนา

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลด

ชื่อหนังสือ

หลวงปู่หล้า ตอบปัญหาธรรมะ แนะทางวิปัสสนา

เรียบเรียงโดย

หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต

วันที่เผยแพร่

7 สิงหาคม พ.ศ. 2556

จำนวนหน้า

21 หน้า

เกี่ยวกับเนื้อหา

ในปี พ.ศ. 2556 นี้ มูลนิธิสัมมาอาชีวะ มีความตั้งใจจะจัดพิมพ์หนังสือธรรมะเล่มเล็กๆ ที่มีเนื้อหาดีขึ้นสักชุดหนึ่ง จึงได้ทำการค้นหาว่ามีหนังสือธรรมะของพระอาจารย์ผู้ทรงธรรมท่านใดบ้าง ที่อนุญาตให้จัดพิมพ์ได้โดยไม่สงวนลิขสิทธิ์ก็พอดีได้มาพบหนังสือธรรมะของท่านหลวงปู่หล้า เขมปตฺโต เข้า

หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต (14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2454 – 19 มกราคม พ.ศ. 2539) แห่งวัดบรรพตคีรี (วัดภูจ้อกอ) บ้านแวง ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ท่านเป็นพระนักกรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต

หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือที่นำเนื้อหามาจากหนังสือฉบับเต็มชื่อเรื่อง “หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต ตอบปัญหาธรรมะ” ซึ่งจัดทำขึ้นโดยคณะศิษย์ของหลวงปู่หล้า เป็นการรวบรวมการตอบคำถามทางจดหมาย ที่หลวงปู่ตอบให้กับญาติโยมที่มีข้อข้องใจสอบถามเข้ามา ในการจัดพิมพ์ฉบับเต็มนั้น ทางคณะผู้จัดทำได้ตัดทอนบางส่วนที่ไม่จำเป็น เช่น หัวและท้ายจดหมาย รวมถึงชื่อบุคคลออก คงเหลือไว้แต่ส่วนที่เป็นเนื้อหาทางธรรมเท่านั้น และมีความตั้งใจที่จะพิมพ์เป็นเนื้อความต่อเนื่องกัน โดยไม่มีหัวเรื่องและสารบัญ

ในการพิมพ์ครั้งนี้ มูลนิธิสัมมาอาชีวะ ได้นำเนื้อหาบางส่วนจากฉบับเต็มมาจัดเรียงใหม่ แล้วแบ่งเป็นเล่มเล็กๆ ตามลักษณะคำถาม เพื่อให้สะดวกกับการอ่านและการพกพา ให้ชื่อชุดว่า “หลวงปู่หล้า ตอบปัญหาธรรมะ” โดยในเล่มนี้จะเป็นการตอบปญั หาของหลวงปู่หล้า เกี่ยวกับการปฏิบัติวิปัสสนา จึงให้ชื่อว่า “แนะทางวิปัสสนา” ทางมูลนิธิหวังว่าเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ จะมอบความเพลินเพลินทางธรรม ให้แสงสว่างทางปัญญาแก่ท่านผู้อ่านได้เป็นอย่างดี และขออนุโมทนาบุญ แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย