โอวาทสี่ของท่านเหลี่ยวฝาน

หนังสือเผยแพร่โดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ

ชื่อหนังสือ: โอวาทสี่ของท่านเหลี่ยวฝาน

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลด

ชื่อหนังสือ

โอวาทสี่ของท่านเหลี่ยวฝาน

เรียบเรียงโดย

เจือจันทน์ อัชพรรณ (มิสโจ)

วันที่เผยแพร่

1 มิถุนายน พ.ศ. 2554

จำนวนหน้า

85 หน้า

เกี่ยวกับเนื้อหา

หนังสือ “โอวาทสี่ของท่านเหลี่ยวฝาน” เป็นหนังสือส่งเสริมคุณธรรมของบรรพชนชาวจีนโบราณ หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือดีที่กรรมการมูลนิธิสัมมาอาชีวะเห็นตรงกันว่าควรจัดทำขึ้นเพื่อแผ่ขยายความรู้ ข้อธรรม อันมีประโยชน์ให้กว้างขวางออกไป เนื้อหาหลายส่วนหลายตอนในหนังสือ หากผู้อ่านได้ทำความเข้าใจแล้วนำมาปฏิบัติตาม จะสามารถนำมาใช้แก้ปัญหาชีวิตได้อย่างมาก กรรมการมูลนิธิหลายท่าน ได้มีโอกาสอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วรู้สึกประทับใจ เราจึงได้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อแจกฟรีให้แก่ผู้ที่สนใจได้อ่านด้วย

ภายในเล่มท่านผู้อ่านจะได้เพลิดเพลินกับข้อธรรมอันลึกซึ้ง การตระหนักถึงผลของบาปกรรม คำแนะนำในการทำบัญชีเพื่อบันทึกกรรมดี-กรรมชั่ว การเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีขึ้นโดยไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อโชคชะตา และการประพฤติตนเป็นคนดีที่น่าเอาเป็นแบบอย่างของท่านเหลี่ยวฝาน

ในการที่เนื้อหาภาษาจีนที่เขียนขึ้นโดยท่านเหลี่ยวฝาน ตั้งแต่เมื่อหลายร้อยปีก่อนจะถ่ายทอดมาถึงคนไทยอย่างพวกเราได้ ก็ด้วยความกรุณาของท่านผู้แปลและเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้เป็นภาษาไทยขึ้น ซึ่งก็คือคุณเจือจันทน์ อัชพรรณ (มิสโจ) และก็ด้วยน้ำใจอันกว้างขวางของท่าน ที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ในการให้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือธรรมที่ไม่สงวนลิขสิทธิ์ จึงทำให้บุคคลและองค์กรต่างๆ สามารถจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้เพิ่มขึ้นได้อีกมาก มูลนิธิสัมมาอาชีวะขอขอบพระคุณท่านผู้แปลและเรียบเรียง คุณเจือจันทน์ อัชพรรณ (มิสโจ) ในความกรุณาของท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้