บทความ: ผลต่อสุขภาพจากรังสี โดย นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์

ของดีแบ่งปันโดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ

บทความวิชาการ "ผลต่อสุขภาพจากรังสี" เป็นบทความวิชาการ ที่ นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์ เรียบเรียงขึ้น

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชุด "ตำราอาชีวเวชศาสตร์" จัดทำโดยกรมการแพทย์ ในปี พ.ศ. 2555

เนื้อหากล่าวถึงผลกระทบต่อสุขภาพจากรังสีทั้งชนิดไม่ก่อไอออนและก่อไอออนไว้โดยละเอียดและมีอ้างอิง


ท่านสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาบทความเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามลิงค์ข้างล่างนี้เลยครับ

ดาวน์โหลดบทความ: ผลกระทบต่อสุขภาพจากรังสี