ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม

หนังสือเผยแพร่โดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ

ชื่อหนังสือ: ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลด

ชื่อหนังสือ

ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม

เรียบเรียงโดย

หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต

วันที่เผยแพร่

23 ตุลาคม พ.ศ. 2558

จำนวนหน้า

36 หน้า

เกี่ยวกับเนื้อหา

ธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ถูกต้องเที่ยงแท้ตลอดกาลไม่มีวันล้าสมัย แม้ผู้ใดเป็นผู้ถ่ายทอดคำสอนนี้ให้แก่หมู่ชาวโลก ก็เป็นประโยชน์เป็นคุณมิได้ผิดแปลกแตกต่างกันไปเลย แต่หากผู้ถ่ายทอดธรรมะนั้นเป็นพระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้ว ก็จะยิ่งทำให้ธรรมะนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์ เป็นบุญใหญ่หลวงของผู้ที่ได้รับธรรมะเข้ามาไว้ในจิตใจเป็นยิ่งนัก

หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต (14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2454 – 19 มกราคม พ.ศ. 2539) แห่งวัดบรรพตคีรี (วัดภูจ้อก้อ) จังหวัดมุกดาหาร ท่านเป็นพระปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ความมีจิตใจเมตตาของท่านนั้นยิ่งใหญ่ไพศาลนัก ดังจะเห็นได้จากหนังสือธรรมะของท่านนั้นล้วนแต่มีคำแสดงเจตจำนงค์ที่จะไม่สงวนลิขสิทธิ์ไว้ (หากนำไปพิมพ์แจกเป็นธรรมทานโดยไม่คิดมูลค่า) พระผู้ใหญ่ที่มีจิตใจเมตตาเช่นนี้หาได้ยากยิ่งนัก แม้ท่านจะได้ละสังขารไปแล้ว แต่ด้วยจิตเมตตาของท่าน ทำให้ชนรุ่นหลังเช่นพวกเราได้มีโอกาสรับธรรมะอันประเสริฐที่มาจากการถ่ายทอดของท่านไปด้วย

หนังสือ “ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม” เล่มนี้ เป็นหนังสือที่รวบรวมขึ้นมาจากการตอบคำถามของหลวงปู่หล้า เขมปตฺโต ให้แก่บรรดาญาติโยมทั้งหลาย มูลนิธิสัมมาอาชีวะจัดพิมพ์ขึ้นในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานให้แก่ผู้สนใจทั่วไป เนื้อหาของหนังสือนำมาจากต้นฉบับที่เป็นฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 (ธันวาคม พ.ศ. 2536) ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ มูลนิธิสัมมาอาชีวะขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของหลวงปู่หล้า เขมปตฺโต เป็นอย่างสูง และคณะศิษยานุศิษย์ทุกท่าน ที่ได้มีส่วนในการจัดทำหนังสือต้นฉบับขึ้นและอนุญาตให้มีการจัดพิมพ์แจกจ่ายเป็นธรรมทานได้ โดยไม่มีการสงวนลิขสิทธิ์