พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537

ของดีแบ่งปันโดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ

พระราชบัญญัติเงินทดแทน เป็นกฎหมายแม่บทในการดำเนินงานด้านเงินทดแทนของประเทศไทย ซึ่งรวมถึงการจัดตั้งกองทุนเงินทดแทน และการจ่ายเงินทดแทนให้กับคนทำงานที่เจ็บป่วยเป็นโรคจากการทำงานหรือประสบอันตรายจากการทำงานด้วย พระราชบัญญัติฉบับนี้ออกมาในปี พ.ศ. 2537

มูลนิธิสัมมาอาชีวะขออนุญาตแจกจ่ายไว้ เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่ทำงานทางด้านอาชีวอนามัยทุกท่านครับ

ดาวน์โหลดเอกสารได้โดยกดลิงค์ข้างล่างนี้เลยครับ

ดาวน์โหลดพระราชบัญญัติเงินทดแทน