สไลด์

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ - อาชีวเวชศาสตร์คู่ศาสนา

รวบรวมสไลด์วิชาการความรู้ทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ โดย นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์

slide_basic.pdf

(Basic Concepts of Occupational and Environmental Medicine)

วันที่เผยแพร่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560

slide_disease.pdf

(Overview of Occupational and Environmental Diseases)

วันที่เผยแพร่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560

slide_examination.pdf

(Physical Examination in Occupational Medicine Practice)

วันที่เผยแพร่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

slide_walkthrough.pdf

(How to Walkthrough Survey in Occupational Health)

วันที่เผยแพร่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

slide_fitness.pdf

(Principle of Fitness to Work Assessment)

วันที่เผยแพร่ 8 กันยายน พ.ศ. 2561

slide_return.pdf

(Return to Work Management - Physician's Role)

วันที่เผยแพร่ 8 กันยายน พ.ศ. 2561

slide_ergonomics.pdf

(Basic Ergonomics)

วันที่เผยแพร่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

slide_toxicology.pdf

(Basic Principles in Toxicology)

วันที่เผยแพร่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

slide_solvent.pdf

(Solvent Poisoning)

วันที่เผยแพร่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

slide_gas.pdf

(Gas Poisoning)

วันที่เผยแพร่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562

slide_biomarker.pdf

(Biomarkers)

วันที่เผยแพร่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561

slide_technique.pdf

(Techniques & Common Pitfalls in Biomarker Testing)

วันที่เผยแพร่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562

slide_hearing.pdf

(Hearing Conservation Program)

วันที่เผยแพร่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

slide_shift_work.pdf

(Rotational Shift Work)

วันที่เผยแพร่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561

slide_diagnosis.pdf

(How to Diagnosis Occupational Diseases)

วันที่เผยแพร่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2554

slide_report.pdf

(How to Write Occupational Disease Reports)

วันที่เผยแพร่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2554

slide_icd10.pdf

(ICD-10 Coding of Occupational and Environmental Diseases)

วันที่เผยแพร่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

(Basic Concepts of Occupational and Environmental Medicine)

วันที่เผยแพร่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560

(Overview of Occupational and Environmental Diseases)

วันที่เผยแพร่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560