สไลด์

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ - รวมความรู้ด้านอาชีวเวชศาสตร์

รวบรวมสไลด์วิชาการความรู้ทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ โดย นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์

(Basic Concepts of Occupational and Environmental Medicine)

วันที่เผยแพร่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560

(Overview of Occupational and Environmental Diseases)

วันที่เผยแพร่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560

(Physical Examination in Occupational Medicine Practice)

วันที่เผยแพร่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

(How to Walkthrough Survey in Occupational Health)

วันที่เผยแพร่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

(Principle of Fitness to Work Assessment)

วันที่เผยแพร่ 8 กันยายน พ.ศ. 2561

(Return to Work Management - Physician's Role)

วันที่เผยแพร่ 8 กันยายน พ.ศ. 2561

(Basic Ergonomics)

วันที่เผยแพร่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

(Basic Principles in Toxicology)

วันที่เผยแพร่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

(Solvent Poisoning)

วันที่เผยแพร่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

(Gas Poisoning)

วันที่เผยแพร่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562

(Biomarkers)

วันที่เผยแพร่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561

(Techniques & Common Pitfalls in Biomarker Testing)

วันที่เผยแพร่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562

(Hearing Conservation Program)

วันที่เผยแพร่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

(Rotational Shift Work)

วันที่เผยแพร่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561

(How to Diagnosis Occupational Diseases)

วันที่เผยแพร่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2554

(How to Write Occupational Disease Reports)

วันที่เผยแพร่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2554

(ICD-10 Coding of Occupational and Environmental Diseases)

วันที่เผยแพร่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2554