รวมข้อคิดสำหรับชีวิตเรา

ธรรมะเผยแพร่โดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ

รวมข้อคิดจากหนังสือสวดมนต์ สำหรับพุทธศาสนิกชน ประจำวัดธรรมประทีป วอชิงตัน ดี.ซี. จัดพิมพ์โดยธรรมสภา เพื่ออุทิศให้แก่คุณทวีศักดิ์ รัศมีเหลืองอ่อน

 • สัพพทานัง ธัมมทานัง ชินาติ – การให้ธรรมะ ย่อมชนะการให้ทั้งปวง

 • โชคดีได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว ท้อแท้สิ้นหวังได้ยังไง

 • เป็นผู้มีความรู้ อย่าให้เกินศาสนา เป็นผู้มีศรัทธา อย่าให้เกินกำลัง

 • คนชั่ว แม้กำลังหัวเราะก็อาจทำร้ายผู้อื่นได้

 • ไม่มีอะไรถูกใจเราทั้งหมด แม้แต่ตัวของเราเอง

 • คิดจะทำงานใหญ่ อย่ากลัวความล้มเหลว คิดจะสร้างสรรค์ความเจริญ อย่ากลัวคนนินทา

 • สิ่งที่ตนไม่ต้องการ จงอย่าหยิบยื่นให้ผู้อื่น

 • นัตถิ โลเก อนินทิโต – คนไม่ถูกนินทา ไม่มีในโลก

 • ชีวิต...คือจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายในโลก จงยอมรับความเป็นจริงข้อนี้ และรู้เท่าทัน จึงจะไม่ทุกข์

 • ตนจะยืนอยู่ได้ ก็ต่อเมื่อผู้อื่นยืนอยู่ได้ ตนจะเจริญรุ่งเรือง ก็ต่อเมื่อผู้อื่นเจริญรุ่งเรือง

 • เป็นผู้ใหญ่ ขอให้ใหญ่อย่างมีหลัก คือ หลักศีล หลักธรรม หลักเหตุ หลักผล หลักเมตตา และใหญ่อย่างมีศักดิ์ศรี แก่อย่างมีคุณค่า

 • สิ่งใดเราทำลงไปแล้ว จะต้องมานั่งนึกย้อนเสียใจภายหลัง อย่าทำ... และเมื่อทำลงไปแล้ว ก็อย่าเอาความยุติธรรมทางโลกมาก่อกวนใจตัวเอง

 • บางครั้งเราไม่อาจเข้าใจการกระทำของตัวเอง ฉะนั้น...จึงไม่ควรตัดสินการกระทำของคนอื่น

 • ถ้าเรามองแต่ความผิดของคนอื่น เราจะมีแต่ความเกลียดชัง ถ้าเรามองแต่ความดีของคนอื่น เราจะมีแต่ความรัก