แบบบันทึกข้อมูลการเดินสำรวจสถานประกอบการ (Walkthrough Survey Form)

ของดีแบ่งปันโดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ

แบบบันทึกข้อมูลการเดินสำรวจสถานประกอบการ

ออกแบบโดย นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์ แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559

เผยแพร่โดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ อนุญาตให้นำไปใช้ได้โดยไม่สงวนลิขสิทธิ์


แบบบันทึกข้อมูลการเดินสำรวจสถานประกอบการ "Summa Walk 01" เหมาะสำหรับใช้บันทึกข้อมูลในการเดินสำรวจสถานประกอบการขนาดใหญ่ที่มีแผนกย่อยต่างๆ หลายแผนก มีความเสี่ยงในการทำงานที่หลากหลาย และสถานประกอบการนั้นมีการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยมาพอสมควรแล้ว

ดาวน์โหลดแบบบันทึกข้อมูล Summa Walk 01


แบบบันทึกข้อมูลการเดินสำรวจสถานประกอบการ "Summa Walk 02" เหมาะสำหรับใช้บันทึกข้อมูลในการเดินสำรวจสถานประกอบการขนาดเล็ก ที่มีจำนวนพนักงานไม่มาก และมีขั้นตอนการทำงานที่ไม่สลับซับซ้อน เช่น สถานประกอบการกลุ่ม Small and Medium Enterprises (SMEs)

ดาวน์โหลดแบบบันทึกข้อมูล Summa Walk 02