พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

ของดีแบ่งปันโดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ

พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 นี้ เป็นกฎหมายแม่บทในการดำเนินงานทางด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศ ที่ผู้ทำงานทางด้านนี้ทุกคนควรศึกษาทำความเข้าใจไว้ กฎหมายฉบับนี้จะช่วยให้การพัฒนางานทางด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศเจริญก้าวหน้าขึ้นได้

มูลนิธิสัมมาอาชีวะขออนุญาตแจกจ่ายไว้ เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่ทำงานทางด้านอาชีวอนามัยทุกท่านครับ ดาวน์โหลดได้โดยกดลิงค์ข้างล่างนี้เลยครับ

ดาวน์โหลดพระราชบัญญัติ